bull tekst nascholing

PLANNING NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:

 

VOOR ONS INSCHRIJVINGSFORMULIER  EN DE VOLLEDIGE PLANNING 2024: KLIK HIER

OPGELET: Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen. Hij moet ook minstens 1 module volgen binnen elk thema en hij moet minstens 1 module volgen met 3 uur rijvaardigheid. 

 

INFORMATIE INCOMPANY OPLEIDINGEN: KLIK HIER

 

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:

REGELGEVING: sinds 01/02/2013 kent de code 95 een nieuwe regelgeving . (KB van 10.01.2013, gepubliceerd op 18-01-2013 in het Belgisch Staatsblad)

De modules zijn door FOD Mobiliteit in 3 thema’s opgedeeld, zie bijlage van het KB van 4 mei 2007

Elke chauffeur moet minstens één module (7 uur) in elk thema volgen.

THEMA 1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften Rijbewijs 

THEMA 2 Toepassing van de voorschriften

THEMA 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

Daarnaast moet minstens één van de door de bestuurder gekozen modules een module over defensief of zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat. 

Een bestuurder die in Vlaanderen woont mag niet 2 keer exact dezelfde module volgen

 !!! De modules die voor twee thema’s in aanmerking komen zullen alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema heeft gevolgd!!!.

Ook de opleidingen over het vervoer van gevaarlijke goederen kunnen in rekening genomen worden, voor 7 of 14 kredietpunten. Zie onze planning ADR 

 

Ter herinnering:

Elk getuigschrift heeft een geldigheidsdatum van maximum 5 jaar.

 

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be