bull tekst nascholing

PLANNING NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:

 

VOOR ONS INSCHRIJVINGSFORMULIER  EN DE VOLLEDIGE PLANNING 2021: KLIK HIER

 
 

 
(*) Met het voertuig van de onderneming/ voor het deel praktijk: gelieve uw keuze aan te duiden op het inschrijvingsformulier (datum + uur).

INFORMATIE INCOMPANY OPLEIDINGEN: KLIK HIER

 

TWEEDE CYCLUS NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:

Strengere maatregelen treden in werking vanaf de tweede reeks nascholing vakbekwaamheid (09/09/2016) en/of voor chauffeurs met een basiskwalificatie vakbekwaamheid na 01/02/2013. (KB van 10.01.2013, gepubliceerd op 18-01-2013 in het Belgisch Staatsblad)

De modules zijn door FOD Mobiliteit in 3 thema’s opgedeeld, zie bijlage van het KB van 4 mei 2007

Elke chauffeur moet minstens één module (7 uur) in elk thema volgen.

THEMA 1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften Rijbewijs 

THEMA 2 Toepassing van de voorschriften

THEMA 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

 

!!! De modules die voor twee thema’s in aanmerking komen zullen alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema heeft gevolgd!!!.

Daarnaast moet minstens één van de door de bestuurder gekozen modules een module over defensief of zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat. 

 

Ter herinnering:

Elk getuigschrift heeft een geldigheidsdatum van maximum 5 jaar.

==> Controleer uw gevolgde nascholingen online
         via Mijn Burgerprofiel

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be